W związku z wysoką dynamiką rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 zarząd MPEC w Olsztynie utworzył na terenie zakładu tzw. miejsca stałego pobytu (MSP) – tak by zapewnić ciągłość produkcji i dostaw ciepła do mieszkańców.

– Zdecydowaliśmy o stworzeniu strefy, w której nasi pracownicy będą pozostawać  w separacji od potencjalnego kontaktu z wirusem – informuje Konrad Nowak, prezes zarządu Spółki MPEC. Pracownicy przez dwa tygodnie będą przebywać w strefie stałego pobytu  na terenie przedsiębiorstwa bez kontaktu z otoczeniem zewnętrznym. Także z bliskimi mogą się porozumiewać jedynie poprzez kanały elektroniczne.  

Członkowie zespołów wyrazili zgodę na poddanie się izolacji. Każdy został wcześniej zbadany na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Obecnie w strefie przebywa piętnastu pracowników, podzieleni są na trzy pięcioosobowe zmiany, pracują w systemie 12-godzinnym. Taka obsada gwarantuje sprawną i bezpieczną eksploatację Ciepłowni Kortowo, pozwala też na 24-godzinny odpoczynek od świadczenia pracy. 

Przedsiębiorstwo zapewniło pracownikom w MSP miejsca do wypoczynku, zorganizowało także strefy regeneracji i rekreacji. Wszyscy pracownicy mają zagwarantowane pełne wyżywienie. 

Grupy w MSP będą się zmieniały co dwa tygodnie.

MPEC w Olsztynie już na początku roku opracował procedury mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie przedsiębiorstwa. Z chwilą pierwszych doniesień o zakażeniach w Polsce, spółka była przygotowana do izolacji pracowników, by zachować ciągłość dostaw ciepła do odbiorców. Teraz, niestety, nadszedł czas uruchomienia tych procedur.