Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Składnica w Lublińcu wybrała ECO SA na dostawcę energii już w 2021 roku.

Obecnie trwa budowa przyłącza do drugiego już magazynu RARS. Pierwszy przyłączony magazyn to 290 kW mocy zamówionej, moc zamówiona drugiego magazynu to 220 kW. Przyłącze budowane jest z rur preizolowanych DN50.

Cała inwestycja zostanie zrealizowana siłami własnymi, czyli przez pracowników Rejonu Eksploatacyjnego Lubliniec Oddziału Śląskiego ECO.