Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. zamontuje na dachach swoich biurowców panele fotowoltaiczne, produkujące energię elektryczną na potrzeby własne Spółki. Niewykorzystana energia zostanie sprzedana do zakładu energetycznego. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Projekt przewiduje wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 37,5 kW na dwóch budynkach biurowo-administracyjnych. W ciągu roku umożliwi to produkcję ok. 40 MWh energii elektrycznej. Wykorzystanie energii z OZE do częściowego zaspokojenia potrzeb Spółki na energię elektryczną wpisuje się w nasze kompleksowe podejście do zarządzania zasobami energetycznymi, za które odpowiadamy – mówi Jolanta Jańczak, prezes zarządu LPEC S.A. Inwestycja współfinansowana jest ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Umowa o dofinansowanie została podpisana 16 lutego br. z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Wartość projektu wynosi 214,2 tys. zł. Kwota dotacji to 96,4 tys. zł.