Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej realizuje trzy projekty rozwijające lubelski system ciepłowniczy, o łącznej wartości 151 mln złotych, dofinansowane przez Unię Europejską kwotą 74 mln zł. W ramach prowadzonych inwestycji ogrzanych zostanie ponad 10 tys. mieszkań. Zmodernizowana zostanie także sieć ciepłownicza budowana w latach 70.-90., dzięki temu zredukowane zostaną straty ciepła. Wymienione będą także węzły grupowe na 183 węzły, a wyeksploatowaną sieć niskich parametrów zastąpi sieć wysokoparametrowa. Zaoszczędzone straty ciepła starczą na ogrzanie 5 tys. mieszkań. Zaoszczędzone paliwo mieściłoby się w 126 wagonach z węglem. Natomiast ograniczona emisja dwutlenku węgla do atmosfery jest równoważna z ilością pochłanianą przez 85 ha lasów. Emisja pyłów i zanieczyszczeń zmniejszy się o ponad 5,5 tony rocznie.