Budynki oświatowe to jeden z istotniejszych segmentów rynku odbiorców ciepła systemowego. W Lublinie stanowią one prawie 13 proc. zapotrzebowania na ciepło całego miasta. Tylko w ciągu ostatnich trzech lat LPEC S.A. wydało osiem warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynków szkolnych, przedszkolnych oraz towarzyszących, takich jak sale gimnastyczne, internaty. Ponadto dziewięć obiektów zgłoszono do modernizacji już istniejących węzłów, rozbudowy lub przebudowy instalacji wewnętrznych c.o., c.w.u., wentylacji. Obecnie największą miejską inwestycją oświatową jest szkoła podstawowa i przedszkole dla rozbudowującej się dzielnicy Węglin Południowy, których deklarowane zapotrzebowanie na ciepło przekracza 1,3 MW. Nowymi obiektami towarzyszącymi już istniejącym placówkom oświatowym są: sala gimnastyczna dla I LO im. S. Staszica przy Alejach Racławickich, sala gimnastyczna dla Szkoły Podstawowej nr 52 w dzielnicy Felin, internat przy al. Długosza. Zapotrzebowanie na ciepło tych obiektów to nieco ponad 1,2 MW.