Veolia Energia Łódź współpracuje z Urzędem Miasta Łodzi w ramach projektu rewitalizacji obszarowej miasta. Firma opracowuje koncepcje zasilania poszczególnych obszarów rewitalizowanych, projektuje i buduje sieci ciepłownicze, umożliwiając zasilenie modernizowanych kamienic ciepłem systemowym. Prowadzi również działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ograniczania w mieście niebezpiecznego zjawiska tzw. niskiej emisji. Docelowo do sieci ciepłowniczej powinna być przyłączona cała strefa ścisłego centrum miasta. Dzięki inwestycjom środowiskowym w całym łódzkim systemie ciepłowniczym w latach 2013-1018 ograniczono emisje SO2 o 76 proc., NOX o 60 proc. i pyłów o 25 proc. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych łódzka Veolia od dwóch lat prowadzi intensywne prace modernizacyjne sieci ciepłowniczej. Do 2022 roku zostanie wymienione ponad 10 proc. ciepłowniczej infrastruktury, to jest około 90 km sieci. Ponadto Veolia Energia Łódź we współpracy z Airly rozpoczęła projekt, którego celem jest pomiar jakości powietrza w różnych częściach Łodzi. We współpracy z klientami ciepła systemowego w Łodzi zainstalowanych zostało 20 czujników pomiaru czystości powietrza. Dzięki nim mieszkańcy Łodzi mogą szybko i łatwo sprawdzać jakość powietrza m.in. na stronie www.airly.eu.