Veolia Energia Łódź otrzymała certyfikat „Organizatora Procesów Innowacyjnych”. W ten sposób uhonorowane zostało otwarte, innowacyjne podejście firmy do edukacji zawodowej uczniów i studentów. Tytuł ten przyznało Veolii Energii Łódź Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego na gali „XXXIII podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Łodzi”. Łódzka Veolia została doceniona za współpracę w obszarze kształcenia zawodowego z Politechniką Łódzką i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9. Łódzka Veolia wzięła udział m.in. w Programie Mentoringowym „Lepsze przygotowanie absolwentów Politechniki Łódzkiej do wejścia na rynek pracy”, realizowanym z Biurem Karier łódzkiej uczelni. Natomiast współpraca z ZSP 9 dotyczy przede wszystkim kształcenia zawodowego młodzieży w klasach patronackich w zawodach technik elektryk i technik energetyk.