Veolia Energia Łódź otrzymała statuetkę „Łódzkiego Łabędzia” w siódmej edycji konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację w 2018 r.”. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są tym pracodawcom, którzy angażują się w rozwój nowoczesnego kształcenia zawodowego. Veolia Energia Łódź ściśle współpracuje w tym zakresie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, w którym jest klasa patronacka kształcąca uczniów w zawodach technik elektryk i technik energetyk. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W tym roku do nagrody było nominowanych 30 firm z regionu. Kapituła przyznała 11 wyróżnień i pięć nagród, w tym nagrodę specjalną. Statuetki wręczane są firmom w trzech kategoriach: przedsiębiorstwa małe do 10 osób, przedsiębiorstwa średnie do 50 osób i duże powyżej 50 osób. W tegorocznej edycji konkursu nominowano 25 pracodawców. Przyznano 10 wyróżnień i pięć nagród.