Przedstawiciele Veolii Energia Łódź, Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi, Sart sp. z o.o. sp. k. oraz Politechniki Łódzkiej podpisali list intencyjny o współpracy, której celem jest poprawa efektywności energetycznej zasobów mieszkaniowych Spółdzielni. Zadanie to ma zostać zrealizowane m.in. poprzez instalację paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na dachach budynków RSM “Bawełna”. Dzięki rozwiązaniom wdrożonym przez Veolię, a opartym na energii ze źródeł odnawialnych, Spółdzielnia zwiększy udział OZE i obniży koszty energii elektrycznej – dla części wspólnych budynków, jak i indywidualnych mieszkańców. Współpraca wpisuje się w strategię Łódzkiego Klastra “Fala Energii”, którego celem jest lokalne bezpieczeństwo energetyczne, ochrona środowiska naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności i efektywności lokalnej gospodarki. Zakładane korzyści: ograniczenie kosztów energii, rozwiązanie problemów związanych m.in. z niską emisją, rozwój nowych źródeł energii, wzrost świadomości mieszkańców i kształtowanie postaw proekologicznych. Klaster działa na terenie gminy Łódź oraz gmin sąsiednich i ma formułę otwartą na nowych partnerów, zarówno osoby prawne, w tym jednostki naukowe i instytuty badawcze, jak i nieposiadające osobowości prawnej. Łódzki Klaster został uruchomiony w 2019 r. przez Veolię Energię Łódź S.A., Aquapark Łódź Sp. z o.o., Politechnikę ŁódzkąInstytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.