Z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Elektrociepłowni EC3 Veolia Energia Łódź zorganizowała spotkanie pokoleń łódzkich energetyków związanych z „Trójką”. EC-3 jest jedną z dwóch elektrociepłowni działających w łódzkim systemie ciepłowniczym. Historia zakładu sięga połowy lat 60. Pierwszy kocioł przekazano do eksploatacji 31 grudnia 1968 roku, a dwa miesiące później drugi, zaś w kwietniu 1969 roku współpracujący z kotłami turbozespół. EC-3 zlokalizowana w północno-zachodniej części miasta odpowiada za zaopatrzenie w ciepło systemowe m.in. osiedli Radogoszcz, Teofilów, Retkinia oraz zakładów przemysłowych i wielu obiektów użyteczności publicznej. Aktualnie moc elektryczna zakładu wynosi ponad 200 MW, a moc cieplna ponad 800 MW. W ostatnich latach elektrociepłownia EC-3 przeszła gruntowną modernizację.