Miejska Energetyka Cieplna w 2018 roku podłączyła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Koszalinie obiekty wykorzystujące łącznie moc przekraczającą 1,5 MW. To m.in. kościół pw. św. Józefa oraz należące do parafii rzymsko-katolickiej obiekty przy ul. ks. bł. Czesława Domina. Podobnie jak w latach ubiegłych swoje zasoby powiększa Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie”. W 2018 roku z ciepła systemowego zaczęły korzystać budynki nowego osiedla przy ul. Holenderskiej. MEC wspólnie z miastem, dużymi spółdzielniami mieszkaniowymi oraz zarządcami budynków wspólnotowych realizuje program likwidacji piecyków gazowych i zastąpienia ich centralną ciepłą wodą dostarczaną z sieci miejskiej. W ostatnim roku ciepła woda popłynęła w wielu budynkach spółdzielni mieszkaniowej „Nasz Dom”.