Koszalin należy do miast o najczystszym powietrzu w Polsce – to zasługa m.in. Miejskiej Energetyki Cieplnej, która od lat prowadzi program ograniczania tzw. niskiej emisji i nie przestaje inwestować w ekologiczne rozwiązania. Tym razem to system odpylania instalowany w obu ciepłowniach spółki. Pozwala to zatrzymać aż 96 proc. zanieczyszczeń. Natomiast najbardziej szkodliwe substancje, jak benzo(a) piren, są unieszkodliwiane w wysokiej temperaturze w kotłach. Do 2030 roku emisja pyłów z ciepłowni MEC zostanie zmniejszona ponad 13 razy, a związków siarki – prawie 4 razy. Dzięki nowym instalacjom odpylania to zadanie zostanie zrealizowane już w 2020 roku, czyli 10 lat wcześniej!