Oddanie do użytku w grudniu ub.r. dwóch nowych kotłów oficjalne zakończyło inwestycję: „Budowa dwóch kotłów węglowych o mocy poniżej 3 MW w paliwie każdy, w ramach modernizacji kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera 3 w Kościerzynie, w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne i środowiskowe” Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” sp. z o.o. Koszt inwestycji wyniósł prawie 6 mln zł, z czego wsparcie w formie pożyczki z WFOŚiGW wyniosło 4 mln zł. W latach 1996–2018 na modernizację swojej infrastruktury firma przeznaczyła łącznie ponad 32 mln zł, z czego wsparcie z WFOŚiGW wyniosło 15 mln zł.