Przez 50 lat istnienia przedsiębiorstwa praca specjalistów utrzymania ruchu opierała się na telefonicznych zgłoszeniach usterek, spisywaniu awarii i wskazań eksploatacyjnych w dokumentacji papierowej oraz zbieraniu danych bezpośrednio od pracowników dokonujących obchodu czy kontroli pracy urządzenia.  

W końcu przyszedł czas na uruchomienie systemu,  który zautomatyzuje te działania. Cały system składa się z serwera, bazy danych urządzeń, panelu statystyczno-kontrolnego, setek obiektowych czytników komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) zabudowanych na urządzeniach technologicznych, telefonów dla załogi z zainstalowaną aplikacją mobilną do obsługi systemu w czasie rzeczywistym. 

Każdy punkt NFC ma indywidualną listę kontrolną. Pracownik wykonuje obchód zgodnie z planem i listą kontrolną zawierającą procedury dla konkretnego urządzenia. Lista kontrolna urządzeń umożliwia wprowadzanie zauważonych podczas obchodu usterek czy nieprawidłowości,  wraz ze zdjęciem i komentarzem.  Po obchodzie i zakończeniu procedur kontrolnych raport jest automatycznie przesyłany do bazy danych i udostępniany w panelu kontrolno-statystycznym dla technika do weryfikacji i typowania napraw. System zbiera dane z obchodów i buduje historię urządzeń,  pełną statystykę ich pracy wraz z kwalifikacją usterek na mechaniczne, kontrolno-pomiarowe, elektryczne, informatyczne.  Dzięki panelom statystycznym następuje kwalifikacja napraw czy remontów urządzeń przez technika.  

Stworzony przez firmę Aiut z Gliwic pod nadzorem służb technicznych PEC-Gliwice system zarządzania obchodami rozpoczął pracę zgodnie z harmonogramem. Prace nad wdrożeniem trwały 1,5 roku. System upraszcza komunikację, pozwala pracownikom na realizowanie tras obchodu zgodnie z oczekiwaniami i w założonym czasie.  

Zaplanowane są kolejne etapy rozwoju systemu. W drugim etapie system będzie ujmował trasy przeglądów eksploatacyjnych węzłów cieplnych. Ostatni, trzeci etap to wprowadzenie cyfrowych ksiąg raportowych i eksploatacyjnych dla całego przedsiębiorstwa z podziałem na branże i działy. Po zakończeniu obu etapów w latach 2022–2023 PEC-Gliwice zrealizuje plan cyfryzacji zarządzania pracami brygad utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie.