Główne cele projektu ICC to międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń oraz merytoryczne wsparcie miast w przechodzeniu na gospodarkę opartą na nowoczesnych technologiach ekologicznych, energetycznych i cyfrowych.

Oprócz inicjatyw podejmowanych przez miasto Gliwice, również Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o. o. wnosi wkład w rozwój idei inteligentnego miasta (Smart City), m.in. poprzez już realizowany w przedsiębiorstwie program „Redukujesz – Zyskujesz”.

Ze względu na prowadzoną termomodernizację budynków, ale także zapowiadaną zmianę klasyfikacji stref klimatycznych dla projektantów, wynikającą z dyrektywy EED – najłatwiejszym i najmniej kapitałochłonnym przedsięwzięciem jest panowanie nad podażą ciepła odbiorców końcowych przez ograniczenie krzywych grzewczych w budynkach.

Efektem stopniowych korekt krzywych grzewczych u odbiorców końcowych będzie osiągnięcie przez nich wyższej efektywności energetycznej, , ograniczenie temperatur powrotu do sieci ciepłowniczej, jak również obniżenie wysokości rachunków.

Co PEC-Gliwice zyskuje dzięki takiej inicjatywie? Ograniczenie strat przesyłowych, wzrost sprawności produkcji i przesyłu, w ogólnym rozrachunku zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i możliwość amortyzowania wzrostów cen taryfowych za ciepło, w części, na jakie PEC-Gliwice ma bezpośredni wpływ, a w przyszłości – możliwość pełniejszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Odbiorcy końcowi, bez ponoszenia kosztów, mogą ograniczyć rachunki za ciepło o nawet 10 proc. w skali roku. Ograniczenie krzywych grzewczych w praktyce polega na wprowadzeniu do istniejących sterowników węzłowych nowych, niższych, wytycznych, z równoległym przeprogramowaniem układów automatyki.

Odbiorcy ciepła w Gliwicach zostali powiadomieni pisemnie o możliwości przystąpienia do programu „Redukujesz – Zyskujesz”. W budynkach, w których właścicielem węzła jest PEC-Gliwice, krzywe grzewcze będą obniżane bez konieczności zgłoszenia do programu.