Celem konkursu, organizowanego przez Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, jest wyłonienie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, przyczyniających się do realizacji założeń polityki energetyczno-klimatycznej, a także popularyzacja wiedzy na temat działań podejmowanych przez samorządy lokalne w obszarze zrównoważonej transformacji energetycznej.

Gliwickie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zostało docenione za projekty: rozbudowy istniejącej ciepłowni o blok parowy z kotłem wielopaliwowym wytwarzającym ciepło i energię elektryczną (Park Zielonej Energii); zabudowy przemysłowego pola solarnego w postaci ciepłowniczych kolektorów słonecznych wraz z magazynem ciepła; budowy instalacji służącej do odzysku ciepła zawartego w ściekach komunalnych.

Dyplom oraz statuetkę odebrał podczas gali Grzegorz Zawierucha, dyrektor ds. technicznych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

Elementem nagrody głównej jest także zaproszenie dla PEC w Gliwicach do realizacji przedsięwzięcia, tj. procesu inwestycyjnego w oparciu o instrument ELENA bez kosztów wejściowych – przedsiębiorstwo nie ponosi kosztów przygotowania dokumentacji inwestycyjnej do transformacji energetycznej ciepłowni (SIWZ, studium wykonalności, doradztwo inwestycyjne).