W kwietniu br. generalny wykonawca AMK Kraków S.A. Grupa Mostostal Warszawa rozpoczął prace od przygotowania terenu, przekładek instalacji wodnej, elektrycznej i teletechnicznej. W czerwcu przeprowadził kolejne prace: wykonywanie i zbrojenie otworów konstrukcją z prętów zbrojeniowych, a następnie zalanie konstrukcji zaczynem cementowym, wtłaczanym pod ciśnieniem. W lipcu zbrojono i zalewano fundamenty. W sierpniu ruszyły prace montażowe konstrukcji stalowych na wykonanych fundamentach. Budowa w końcu „wyszła z ziemi”! Jesienią rozpoczął się  montaż konstrukcji wsporczej serca instalacji, tj. absorbera wraz z filtrem workowym spalin wylotowych, gdzie następować będzie neutralizacja zanieczyszczeń gazowych spalin oraz oczyszczanie końcowe z pyłu. Zakończono już doposażenie w instalację odazotowania spalin pierwszego z czterech kotłów wraz z infrastrukturą towarzyszącą  części wspólnej, tj. zbiornik mocznika i stacji rozładunkowej.

Prace są realizowane zgodnie z harmonogramem. Zakończenie budowy planowane jest w grudniu 2021 roku. Dzięki nowej instalacji do atmosfery trafi mniej zanieczyszczeń gazowych, a kotłownia rusztowa będzie spełniać rygorystyczne standardy emisyjne ustanowione przez Komisję Europejską.