Energetyka Cieszyńska rozpoczęła roboty budowlane związane z uciepłownieniem śródmieścia miasta. Inwestycja jest realizowana wspólnie z gminą Cieszyn w ramach programu „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna” i jest skutkiem przyjętego przez gminę „Planu gospodarki niskoemisyjnej”. Realizacja tego zadania polega na podłączeniu budynków, korzystających dotychczas z indywidualnych pieców węglowych, do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dodatkowo, wykonanie termomodernizacji tych obiektów spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło. Równocześnie w budynkach zostanie wybudowana centralna instalacja ciepłej wody. W okresie od kwietnia do września br. firma wybuduje łącznie 1,08 km nowych sieci cieplnych, w tym przyłącza do trzydziestu pięciu budynków oraz uruchomi dostawę ciepła do dwunastu obiektów. W kolejnych latach przyłączone zostaną kolejne dwadzieścia trzy budynki.