Gmina Cieszyn i Energetyka Cieszyńska podpisały porozumienie w sprawie utworzenia Cieszyńskiego Klastra Energii. Na razie klaster działa tylko na terenie gminy, ale w perspektywie może zwiększyć zasięg w regionie cieszyńskim. Energetyka Cieszyńska, jako producent energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji oraz dostawca ciepła systemowego, na terenie miasta występuje w roli koordynatora klastra. Celem nadrzędnym Cieszyńskiego Klastra Energii jest zrównoważony rozwój regionu z naciskiem na niskoemisyjność gospodarki. Jego działania mają służyć dobru wszystkich mieszkańców.