Energetyka Cieszyńska uruchomiła instalację solarną, która została zainstalowana na dachu jednego z budynków na terenie zakładu. Podstawowymi elementami instalacji jest 45 kolektorów słonecznych płaskich, z absorberem meandrycznym. Całkowita moc instalacji solarnej wynosi 78 kW (przy różnicy temperatur wynoszącej 30K), a roczny zysk solarny 150 GJ. Energia cieplna wyprodukowana w instalacji solarnej jest przeznaczona do podgrzewu wody w sieci ciepłowniczej. Budowa instalacji solarnej gwarantuje osiągnięcie parametrów systemu ciepłowniczego kwalifikującego go do systemu efektywnego energetycznie, także w czasie mroźnych zim, kiedy uruchamiane są dodatkowe kotły wodne i część energii cieplnej uzyskiwana jest poza procesem kogeneracji. Instalacja ta pozwala na obniżenie kosztów związanych z produkcją energii cieplnej w źródle oraz przyczynia się do obniżenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery.