W ramach realizowanych dwóch inwestycji dofinansowanych z Unii Europejskiej w 2017 roku łącznie wybudowano w Bytomiu ok. 6 km sieci ciepłowniczych oraz 92 w pełni zautomatyzowane węzły cieplne. Zlikwidowano trzy grupowe stacje wymienników. W ramach inwestycji „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków – 2015-2020” w ub. roku wybudowano ok. 4,3 km sieci oraz 74 węzły i zlikwidowano trzy grupowe stacje wymienników. Prace prowadzone były w dzielnicach Śródmieście oraz Miechowice. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi ponad 46 mln zł, z czego 16 mln zł to dotacja z Funduszu Spójności (FS). Do przebudowy jest łącznie ok. 17 km sieci ciepłowniczej, likwidacja dziesięciu grupowych stacji wymienników oraz budowa dwustu indywidualnych węzłów cieplnych. Zadania prowadzone będą ogółem w sześciu dzielnicach Bytomia. Do najważniejszych korzyści należy zaliczyć m.in. ograniczenie strat na dystrybucji ciepła szacowane na ponad 20 tys. GJ/rok i zmniejszenie emisji CO2 o 2 695 Mg/rok oraz zmniejszenie emisji pyłów o 1,66 Mg rocznie. Drugim projektem realizowanym przez spółkę jest uciepłownienie zabudowy wielorodzinnej. W ramach tego zadania w 2017 roku wybudowano 18 węzłów i ok. 2 km sieci w dzielnicach Śródmieście oraz Karb. Całkowity koszt realizowanego projektu to ponad 12 mln zł, a dofinansowanie z FS wyniesie ponad 8 mln zł. Jednym z celów tego projektu jest wyeliminowanie zagrożenia występowania czadu w podłączonych budynkach.