Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku otrzymało certyfikat Eco Lean Manufacturing. Potwierdza on transformację przedsiębiorstwa prowadzoną w kierunku poprawy jego efektywności ekologicznej, czyli obniżenia negatywnego oddziaływania na stan środowiska naturalnego oraz zdrowie mieszkańców przy równoczesnym osiąganiu korzyści ekonomicznych. Lean Menagement to system zarządzania firmą, dzięki któremu podnosi się efektywność przedsiębiorstwa i osiąga maksymalne wartości dla klienta dzięki wykorzystaniu zdolności i talentów załogi i potencjału firmy. System zarządzania Lean opracowano na podstawie sprawdzonych i skutecznych praktyk przemysłowych.