W Białej Podlaskiej trwają ostatnie prace nad ciepłownią o mocy 17 MW, opalaną biomasą. Dzięki produkcji energii cieplnej w nowej instalacji nastąpi ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Do powietrza trafi 47 258 Mg mniej dwutlenku węgla, 65 proc. mniej tlenków siarki oraz 28 proc. mniej tlenków azotu. Do otoczenia dostanie się 47 proc. mniej pyłów. Inwestycja rzędu 30,5 mln zł współfinansowana jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach dwóch dotacji „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” oraz w ramach unijnego działania 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych POIiŚ 2014-2020, które wdrażane jest przez NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Energii.