Tag: power to heat

Kotły elektrodowe szansą na zazielenianie ciepłownictwa

Ciepłownicze cele dekarbonizacyjnej polityki klimatycznej UE można zrealizować w procesach konwersji na ciepło zielone nadwyżek energii elektrycznej z OZE. Do wykorzystania nadwyżek występujących w chwilowych okresach idealnym rozwiązaniem są kotły elektrodowe*.