Kotły gazowe? Tak, byle by bezpiecznie

15-06-2020

Ogrzewanie mieszkania gazem jest rozwiązaniem ekologicznym i bardziej wskazanym niż piece węglowe. Ale, instalując kotły gazowe, trzeba pamiętać, że najważniejsze jest bezpieczeństwo… i poszanowanie prawa.

Niestety, nie zawsze inwestorzy dbają o to, by było bezpiecznie i omijając czy naciągając przepisy dokonują instalacji kotłów byle było taniej. A może wynika to z braku wiedzy?

Przypadków instalowania kotłów niezgodnie z prawem, a przy tym w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i współmieszkańców budynków wielorodzinnych jest wiele. Podstawowy błąd polega na tym, że inwestorzy, montując w budynkach kilka kotłów, traktują je oddzielnie. Tymczasem podstawą do tego gdzie i w jakich warunkach należy instalować takie urządzenia jest suma mocy kotłów.

Otóż, zgodnie z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, kotły na paliwa gazowe można instalować w budynkach wielorodzinnych na najwyższej lub najniższej kondygnacji. Ponadto kotły gazowe o łącznej mocy cieplnej do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz pomieszczeniu technicznym lub w budynku przewidzianym wyłącznie na kotłownię, kotły o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW do 60 kW należy instalować w pomieszczeniu technicznym lub w budynku kotłowni, kotły o łącznej mocy cieplnej powyżej 60 kW do 2000 kW należy instalować w służącym wyłącznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w budynku przeznaczonym wyłącznie na kotłownię, natomiast kotły o łącznej mocy cieplnej powyżej 2000 kW mogą być instalowane wyłącznie w budynku wolno stojącym przeznaczonym na kotłownię.

2

MW

to maksymalna łączna moc cieplna urządzeń, które mogą być zaistalowane lokalnie w budynku

Tak mówią przepisy. Istotny w tym przypadku jest zwrot dotyczący ŁĄCZNEJ MOCY. Rzecz w tym, że jeśli w budynku instalowanych jest kilka kotłów, których moc nie przekracza 30 kW, ale łącznie przekraczają tę granice, to należy je instalować w takim miejscu, jak wskazuje na to zsumowana moc.

Niestety, nie należą do rzadkości sytuacje, gdy w piwnicach budynków instalowanych jest kilka kotłów o mocy poniżej 60 kW, ale ich łączna moc jest wyższa. Powinny mieć więc wydzieloną kotłownię. Na dodatek w 2012 r. Komenda Główna Straży Pożarnej wydała opinię, z której wynika, że ze względów bezpieczeństwa ppoż. nie widzi możliwości lokalizowania takich kotłowni w piwnicach i powinny one być umieszczone w oddzielnych budynkach.

Ponadto, zgodnie z normą PKN, w budynkach posiadających więcej niż cztery kondygnacje kotłownie nie wymagające oddzielnych budynków powinny być umieszczane na najwyższej kondygnacji, a ponad nimi powinien znajdować się lekki strop wykonany z materiałów niepalnych. Chodzi tu o zagrożenia związane z ewentualnym wybuchem czy pożarem. Jeśli kotłownia będzie na górze budynku, to w takiej sytuacji uszkodzeniu może ulec tylko ostatnia kondygnacja. W przypadku, gdy będzie na dole może to mieć skutki dla całej konstrukcji budynku.

Ponadto inwestor musi pamiętać, że pomieszczenie w którym umieszczony jest kocioł na paliwo gazowe winno mieć określoną wysokość, kubaturę, posiadać odpowiednią instalację wentylacyjną i odprowadzenia spalin.

Odpowiedzialność za niezgodne z przepisami lokalizowanie kotłowni czy kotłów ponosi zawsze właściciel budynku. Jeśli tak się dzieje, to naraża on na niebezpieczeństwo mieszkańców (pożar, uszkodzenie budynku, rozprzestrzenianie się substancji trujących). Jest to zagrożone karą od roku do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Stop smog, czyli rząd stawia na termomodernizację

15-06-2020

Podnoszenie sprawności energetycznej systemów ciepłowniczych – sieci i źródeł wytwarzania – jest jednym z kluczowych obszarów poprawy funkcjonowania polskich miast pod względem wyzwań środowiskowych i rozwoju infrastruktury.

Podnoszenie sprawności energetycznej systemów ciepłowniczych – sieci i źródeł wytwarzania – jest jednym z kluczowych obszarów poprawy funkcjonowania polskich miast pod względem wyzwań środowiskowych i rozwoju infrastruktury. Jednak również na drugim końcu systemu muszą powstawać efektywne energetycznie budynki, muszą być modernizowane te już istniejące. Dlatego rząd, w ramach walki ze smogiem, zaczyna od wsparcia termomodernizacji.

Czytaj dalej