Pieniądze na walkę o czyste powietrze

15-06-2020

Poprawa stanu powietrza w Polsce wymaga pieniędzy i determinacji, aby po nie sięgnąć. Uruchomione programy rządowe oferują pomoc finansową m.in. przy likwidacji starego pieca węglowego lub montażu własnych paneli fotowoltaicznych. Już za chwilę będą też środki dla spółdzielni i samorządów na modernizację tzw. wielkiej płyty.

Dzięki programom wspierającym ograniczenie niskiej emisji w 60 tys. blokach z wielkiej płyty będzie można cieszyć się czystym powietrzem.

Czyste Powietrze to program skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą pozbyć się starego pieca na paliwo stałe oraz przeprowadzić termomodernizację swojego budynku. Wnioski o dofinansowanie można składać do 2029 roku. Budżet programu wynosi łącznie ponad 100 mld zł, z czego w formie bezzwrotnych dotacji 63 mld zł. Zakłada się, że dzięki dofinansowaniu nawet w 4 mln domów zostaną wymienione źródła ciepła.

Wartość dotacji uzależniona jest od dochodów wnioskodawcy i wynosi od 30 do 90 proc. kosztów realizowanego przedsięwzięcia. Aby otrzymać dotację, najpierw trzeba wykonać inwestycję ze środków własnych lub pożyczki. Minimalny koszt realizowanego projektu to 7 tys. zł. Maksymalne koszty kwalifikowane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Wnioski o dofinansowanie można składać w m.in. Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i niektórych gminach.

Dotychczas w skali kraju wpłynęło ok. 90 tys. wniosków o dofinansowanie oraz podpisano ok. 60 tys. umów. Szacuje się, że do końca roku powinno zostać złożonych 100 tys. wniosków.

Mój Prąd

To kolejny program skierowany do osób fizycznych, właścicieli domków jednorodzinnych, którzy sami chcą produkować prąd z wykorzystaniem OZE. Dotacjami objęte są wyłącznie instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW.

Program „Mój prąd” jest zdecydowanie najprostszy w aplikacji i przez to najbardziej przyjazny dla beneficjenta. Brak tu kryterium dochodowego, a dofinansowanie wynosi w teorii do 50 proc. kosztów inwestycyjnych, w praktyce jednak nie więcej niż 5 tys. zł, bo to górna granica dofinansowania. Przyjmuje się, że koszt 1 kW instalacji fotowoltaicznej to ok. 7 tys. zł, a większość wniosków składana jest na instalacje o mocy 2-3 kW, więc ich koszt znacznie przekracza wartość 10 tys. zł.

Dotację z programu można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, w ramach której można odpisywać od podatku dochodowego (PIT) instalacje fotowoltaiczne o wartości do 53 tys. zł. Od podatku odpisujemy wartość faktury pomniejszoną o dotację. Wniosek można złożyć przez Internet lub przesłać tradycyjnie na adres NFOŚiGW.

Program został zaplanowany na lata 2019–2024 lub do wyczerpania budżetu w wysokości 1 mld zł. Pierwszy nabór odbywa się do 20 grudnia 2019 roku. W założeniu program ma przyczynić się do powstania 200 tys. prosumenckich instalacji PV o łącznej mocy zainstalowanej rzędu 1 tys. MW. Obecnie w Polsce jest ok. 65 tys. takich instalacji.

Bloki z wielkiej płyty

Wszystko wskazuje na to, że znajdą się również środki na modernizację budynków wielorodzinnych z wielkiej płyty. Program obejmie 60 tys. bloków zamieszkanych przez ok. 12 mln osób i przewiduje dopłaty do termomodernizacji, podłączeń do sieci ciepłowniczej czy instalacji odnawialnych źródeł energii. Nowe przepisy mają wejść w życie na początku przyszłego roku.

Beneficjentami wsparcia będą właściciele budynków z „wielkiej płyty” oraz samorządy, zarządzające nieruchomościami komunalnymi. Dofinansowanie może wynieść do 50 proc. wartości inwestycji. Premie będą wypłacane z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego.

Z ekspertyzy zleconej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wynika, że budynki wielkopłytowe, które powstały w latach 1960–1990, charakteryzują się nadmierną przenikalnością cieplną przegród zewnętrznych, niedostatecznym stanem instalacji i urządzeń budowlanych oraz niską estetyką elewacji. Dlatego rząd chce wspierać zakup i montaż tzw. kotew, którymi łączy się warstwę fakturową i warstwę konstrukcyjną w płytach wielowarstwowych.

Dofinansowanie będzie można też otrzymać na ocieplenie budynków, podłączenie do sieci cieplnej oraz na zamontowanie miniinstalacji odnawialnych źródeł energii, mogą to być np. panele fotowoltaiczne. W ciągu najbliższej dekady Fundusz Termomodernizacji i Remontów wyda na wsparcie około 3,2 mld zł.

Chcesz być trendy? Bądź oszczędny!

15-06-2020

Ruch No Waste Less Waste, czyli Nie marnować, mniej śmiecić, zyskuje coraz więcej zwolenników. Pojawiają się nawet najbardziej radykalni wyznawcy tego proekologicznego rozwiązania. Ich hasło to: zero waste!

Ruch <i>No Waste Less Waste</i>, czyli <i>Nie marnować, mniej śmiecić</i>, zyskuje coraz więcej zwolenników. Pojawiają się nawet najbardziej radykalni wyznawcy tego proekologicznego rozwiązania. Ich hasło to: <i>zero waste</i>!

Czytaj dalej