Ciepło z ziemi

15-06-2020

Drugą Islandią nie będziemy, ale poziom wykorzystania ciepła geotermalnego w ogólnym bilansie może się u nas znacząco podnieść. Dobrym przykładem wykorzystania geotermii jest Stargard. Tutejsze Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej od kilku lat poza sezonem grzewczym może wyłączyć ciepłownię, a wodę podgrzewa ciepłem z ziemi.

Na Islandii eksploatowanych jest blisko sto otworów geotermalnych o łącznej mocy zainstalowanej 1150 MWth. Na zdjęciu Strokkur - nawiększy czynny gezjer na wyspie.

Zakład geotermalny G-Term Energy Sp. z o.o. w Stargardzie zbudowano w 2005 roku. Ciepłownia geotermalna znajduje się w sąsiedztwie PEC zaopatrującego przez cały rok miasto w ciepło systemowe. G-Term Energy jest spółką niezależną, dostawcą energii cieplnej dla PEC.

Moc ciepłowni geotermalnej wykorzystywana jest przez cały rok. Wydobywana z otworu GT-2 za pomocą pompy głębinowej gorąca woda geotermalna jest kierowana do wymiennika ciepła, gdzie zimą oddaje swoje ciepło powracającej z miasta wodzie sieciowej. Po oddaniu ciepła woda geotermalna jest z powrotem zatłaczana do otworów chłonnych GT-1 oraz GT-3.

W sezonie grzewczym, dzięki energii geotermalnej, następuje wstępny podgrzew wody sieciowej. Za zapewnienie parametrów zgodnych z tabelą regulacyjną odpowiadają kotły węglowe PEC. W okresie poza sezonem grzewczym energia geotermalna pokrywa całkowite zapotrzebowanie na ciepłą wodę mieszkańców Stargardu przyłączonych do sieci. Takie rozwiązanie od 2014 roku pozwala PEC na całkowite wyłączenie latem ciepłowni węglowej. Coroczna co najmniej 100-dniowa przerwa w pracy kotłowni konwencjonalnej umożliwia bezkolizyjne przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz remontowych.

Warunki geotermalne Stargardu i możliwości zagospodarowania ciepła z wnętrza ziemi stworzyły dogodne uwarunkowania do skojarzenia wydobywanej z głębin gorącej wody z ciepłownią konwencjonalną. Na podstawie zawartej wieloletniej umowy PEC stał się gwarantem odbioru całkowicie ekologicznego ciepła. Dzięki temu PEC w poważny sposób przyczynia sią do poprawy stanu środowiska poprzez systematyczne obniżanie emitowanych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania miału węglowego. Dzięki temu od kilku lat nad Stargardem unosi się mniej pyłów, ograniczona została emisja dwutlenku węgla, tlenków siarki oraz tlenków azotu.

Wszystko jednak wskazuje na to, że w kolejnych latach wielkość emisji szkodliwych gazów zostanie jeszcze pomniejszona, gdyż na podstawie informacji, które dotychczas otrzymaliśmy od G-Term Energy Sp. z o.o., planowane są kolejne odwierty, co zwiększy udział ciepła z wnętrza ziemi w ogólnej ilości ciepła dostarczonej mieszkańcom.

Niestety, mimo dobrych warunków geotermalnych i rozbudowanej sieci ciepłowniczej przypadek stargardzki ciągle można traktować jako ewenement. W odległych o kilkadziesiąt kilometrów od Stargardu 13-tysięcznych Pyrzycach geotermia od ponad dwudziestu lat ogrzewa całe miasto. Ponadto działają ciepłownie na Podhalu czy Mazowszu.

Zwiększenie wykorzystania potencjału złóż geotermalnych ma zapewnić ogłoszony w marcu 2017 roku rządowy program rozwoju i wykorzystania energii geotermalnej, który jest częścią Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Geotermia jest zaliczana do projektów strategicznych w skali kraju, a rząd założył stworzenie warunków do jej rozwoju na obszarze wynoszącym aż 80 proc. powierzchni Polski. Inwestycje takie mogą uzyskać dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pieniądze unijne. W kilkunastu kolejnych miastach już złożono wnioski o budowę ciepłowni geotermalnych.

Polska na czerwono

06-05-2020

Rocznie z powodu zanieczyszczonego powietrza przedwcześnie umiera 46 tysięcy Polaków. W styczniu 2017 r. zanotowano o 11 tys. więcej przedwczesnych zgonów niż w styczniu 2016 r.

Rocznie z powodu zanieczyszczonego powietrza przedwcześnie umiera 46 tysięcy Polaków. W styczniu 2017 r. zanotowano o 11 tys. więcej przedwczesnych zgonów niż w styczniu 2016 r. Takimi danymi dysponuje Polski Alarm Smogowy. W Europie tylko Bułgarzy oddychają gorszym powietrzem niż Polacy.

Czytaj dalej