Zmień przyszłość na dobre

04-12-2020

Smog, zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, a z drugiej strony transformacja energetyczna i powszechne wykorzystanie OZE… Jakich decyzji, działań i technologii potrzebujemy, by do połowy wieku uratować środowisko i klimat?

Chcemy oddychać czystym powietrzem, coraz głośniej mówimy, że nie możemy zostawić przyszłym pokoleniom świata zdewastowanego przez naszą głupotę. 67 proc. Polaków uważa, że nasza gospodarka w zbyt dużym stopniu opiera się na węglu. 81 proc. z nas postrzega zanieczyszczenie środowiska jako wyzwanie, przed którym stoi Polska. Pozytywnie oceniamy: domy energooszczędne (92 proc.) i elektrownie wiatrowe (87 proc.), w mniejszym stopniu energetykę jądrową (40 proc.). Za to z własnych paneli słonecznych chciałoby korzystać 93 proc. Polaków!*

W połowie września 2020 roku Ursula von der Leyen, przewodnicząca KE w Parlamencie Europejskim, omówiła przyszłość kluczowych unijnych polityk oraz przedstawiła nowe ambitne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i klimatu, jak np. zwiększenie celów redukcji emisji dwutlenku węgla do 2030 roku do co najmniej 55 proc.

Zeroemisyjność przestaje być kwestią wyboru, musi stać się stylem życia.

Jaka więc przyszłość czeka energetykę? I od czego to zależy?

Transformacja 2050

Do dyskusji o przyszłości polskiej energetyki, o najważniejszych wyzwaniach związanych z transformacją energetyczną i o przyszłości branży zaprosiła Veolia Energia Polska. Wszyscy interesariusze mogą zabrać głos na forum Transformacja 2050.

Szanse i ryzyka, jakie niesie przyszłość, są trudne do przewidzenia, ale ich wczesna identyfikacja i analiza są bardzo potrzebne.

– Aby wytyczyć drogę w kierunku pożądanych wizji roku 2050, potrzebujemy współpracy i wkładu wszystkich interesariuszy. Otwarta debata i wspólne poszukiwanie rozwiązań z udziałem firm energetycznych, sektora publicznego i finansowego, przemysłu oraz społeczeństwa to w naszej ocenie właściwa droga wypracowania planów i strategii – mówi Frédéric Faroche, prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

Na stronie Transformacja 2050 znajdziemy trzy scenariusze, skonfrontowane z prognozami przedstawicieli branży energetycznej oraz opiniami niezależnych ekspertów czy finansistów.

Według scenariusza Restopia, w 2050 roku energia będzie tania i wysoce konkurencyjna, jej produkcja będzie się opierać na odnawialnych  źródłach. Inwestycje w energetykę mającą za podstawę OZE wspiera rząd i samorządy. Drugi scenariusz Nuclear Hot roztacza ponurą wizję katastrofy klimatycznej. Średnie roczne temperatury wzrosły o 2,5°C. Polacy mieszkają w przeludnionych miastach. Zapotrzebowanie na energię, wytwarzaną także w elektrowniach jądrowych, jest wysokie, a jej ceny stale rosną. Polska importuje nawet do 50 proc. energii. Według scenariusza Powrót węgla, w 2050 roku głównym źródłem energii w Polsce będzie nadal węgiel, importowany z Rosji i Ukrainy. Nasila się efekt cieplarniany. Temperatury podniosły się średnio o 2,5°C, emisja dwutlenku węgla jest coraz wyższa. Rośnie gwałtownie zapotrzebowanie na chłód.

– Tych scenariuszy nie należy traktować jak prognoz, mówimy o 30-letniej perspektywie. To raczej zbiór wydarzeń, które mogą, choć nie muszą, mieć miejsca. Takie podejście umożliwia identyfikację szans i zagrożeń oraz wskazanie obszarów, w których możemy kształtować przyszłość – zaznacza prezes Faroche.

Przeprowadzenie analizy przyszłości miejskich rynków energii w Polsce w perspektywie roku 2050 Veolia zleciła specjalistom w dziedzinie foresightu strategicznego, firmie 4CF. Jak się projektuje przyszłość i jakie korzyści płyną z takich długoterminowych analiz, opowiedział nam Kacper Nosarzewski, członek zarządu w 4CF.

* Według raportu „Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?” Fundacji Digital Poland, październik 2020 roku.

Wodór przyszłością ciepłownictwa

03-12-2020

Dominującym paliwem sektora ciepłowniczego w Polsce pozostaje węgiel. Jednak w horyzontach 2030 i 2050 r. branża będzie się zmieniać.

Dominującym paliwem sektora ciepłowniczego w Polsce pozostaje węgiel. Jednak w horyzontach 2030 i 2050 r. branża będzie się zmieniać. Chodzi o jej dostosowanie do wymogów europejskich i zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych. Naturalnym kierunkiem takiej transformacji wydaje się początkowo gaz ziemny, a docelowo wodór. Dlaczego?

Czytaj dalej