Kierunek rozwoju branży

16-06-2020

Ciepłownictwo systemowe stoi przed dużymi wyzwaniami. Przedsiębiorstwa będą musiały wyjść poza strefę komfortu polegającą na wytwarzaniu jedynie ciepła i jego sprzedaży, a zacząć rozwijać nowe obszary biznesowe.

Veolia tworzy nowoczesną spółkę obrotu, która będzie zarządzała m.in. sprzedażą gazu. Podobne plany realizuje ECO Logistyka. Rynek energii w Polsce jest ostatnio mało konkurencyjny, mało dochodowy, dostawcy ciepła dywersyfikują więc swoje biznesy.

Ciepłownictwo systemowe stoi przed dużymi wyzwaniami – przyznaje Jacek Szymczak, szef Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Przedsiębiorstwa muszą wyjść poza strefę komfortu polegającą na wyłącznym wytwarzaniu ciepła i jego sprzedaży i rozwijać inne obszary biznesowe, np. zarządzanie energią, usługi ESCO (Energy Service Company) służące oszczędności energii u podmiotów trzecich, prowadzić działalność w innych sektorach energetycznych, choćby w zakresie obrotu paliwami. Ten ostatni obszar to jeden ze sposobów na zapewnienie sprawnych i stałych dostaw paliwa do ciepłowni, ale także dywersyfikację biznesu.

Warunkiem wejścia na rynek obrotu gazem i rozpoczęcia rozmów z PGNiG jest zapewnienie odpowiedniego wolumenu sprzedaży – 50 tys. m sześc. na godzinę. Przedsiębiorstwo ciepłownicze jako integrator będzie podpisywało umowy na rynku lokalnym z różnymi odbiorcami gazu: zakładami przemysłowymi, sektorem mieszkaniowym, sektorem usług publicznych w porozumieniu z miastem.

Miks paliwowy zmieni się na rzecz gazu. To radykalna zmiana, która według przewidywań nastąpi w ciagu kilkunastu najbliższych lat.

Głównym operatorem jest obecnie Gaz-System. Przygotowanie systemu dostaw gazu do ciepłowni wymaga jednak czasu. Jeżeli w pobliżu jest gazociąg systemowy, doprowadzenie gazu do odbiorcy trwa ok. 2,5 roku. Gdy trzeba wybudować np. kilkadziesiąt kilometrów gazociągu, może to zająć nawet 6 lat. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa ciepłowniczego to zbyt długo. Stąd plany obrotu gazem.

Nowe spółki Veolii

Spółka Veolia Energy Contracting Poland będzie odpowiadała za sprzedaż energii elektrycznej, gazu i paliw, Veolia Energy Supply Poland zaś zajmie się w szczególności ciepłem i usługami ciepłowniczymi. Obie spółki stworzą jedną organizację, która będzie zarządzała sprzedażą portfela produktów i usług Veolii: energią elektryczną, gazem i paliwami, nie tylko jak dotychczas węglem i biomasą, lecz także paliwami alternatywnymi jak RDF oraz uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla i prawami majątkowymi. Spółki będą się rozwijać na bazie obecnych struktur handlowych Veolia Energia Polska i Veolia Energia Warszawa. Budowanie spójnej organizacji do prowadzenia działalności tradingowej wpisuje się w dążenie do zaistnienia na tym rynku w charakterze kluczowego gracza. Ambicją Grupy Veolia w Polsce jest rozszerzenie portfela produktów i usług oferowanych klientom m.in. poprzez uzyskanie bezpośredniego dostępu do Towarowej Giełdy Energii. Pozwoli to na znacznie lepsze wykorzystanie potencjału naszej Grupy, a także przyniesie dodatkowe korzyści klientom. Chcemy być kluczowym graczem na rynku – mówi Krzysztof Zamasz, dyrektor handlowy i członek zarządu Veolia Energia Polska.

ECO Logistyka wchodzi do gry

ECO Logistyka istnieje od 2010 r. Zaopatrujemy w paliwa stałe całą Grupę Kapitałową ECO, czyli 24 systemy ciepłownicze na terenie dziesięciu województw. Obecnie finalizujemy przygotowania do przejęcia procesu zaopatrzenie w gaz źródeł kogeneracyjnych GK ECO. To paliwo akceptowalne w okresie dekarbonizacji energetyki. W Grupie ECO działa pięć gazowych układów kogeneracyjnych, w planach jest pięć kolejnych. W samym Opolu rozpoczął się już proces budowy drugiego kogeneracyjnego źródła gazowego, które ma zacząć pracować z końcem 2022 r. Pierwsze źródło działa od 1998 r. i było jednym z pierwszych w Polsce. Mamy już promesę koncesji na przesył i dystrybucję gazu do naszych układów kogeneracyjnych, czekamy na koncesję. Powinniśmy ją otrzymać w przyszłym roku. Mamy ambicję być kompleksowym dostawcą paliwa dla całej Grupy ECO i dlatego nasza oferta musi się zmieniać, tak jak się zmienia technologiczna układanka wytwórcza w ECO. 

Następnym krokiem będzie koncesja na obrót gazem. Chcemy być graczem na rynku operatorów gazu, już nie tylko dla Grupy, ale również dla naszych nowych klientów. Infrastruktura do przesyłu gazu częściowo już istnieje, ale musi zostać rozbudowana. To zadanie dla ECO Serwis, która w Grupie ECO odpowiada za wykonanie remontów i inwestycji. Gaz jest przyszłością branży ciepłowniczej ze względu na politykę dekarbonizacji. Koszty emisji dwutlenku węgla są niezwykle wysokie. Musimy stopniowo odchodzić od węgla. Rynek węgla się kurczy, także ze względu na jego cenę. W okresie przejściowym firmy przestawiają się na gaz, RDF, biomasę. ECO stawia na gaz. Szukamy kolejnej ścieżki finansowej. Posiadanie własnej infrastruktury do przesyłu gazu da nam przewagę konkurencyjną na rynku.

Ciepłownicy grają w zielone

15-06-2020

Wyznacznikiem nowoczesnego ciepłownictwa jest to, że jak najmniej ingeruje w środowisko i jak najlepiej wykorzystuje zasoby odnawialne i te dostępne lokalnie.

Wyznacznikiem nowoczesnego ciepłownictwa jest to, że jak najmniej ingeruje w środowisko i jak najlepiej wykorzystuje zasoby odnawialne i te dostępne lokalnie.

Czytaj dalej