Dekada ciepła

15-06-2020

Dostawcy ciepła systemowego wspólnie edukują klientów i konsumentów, w ramach realizowanego od 2008 roku projektu promocji ciepła systemowego. Efektem tych działań jest większa świadomość społeczna w zakresie mądrego używania energii i dbania o środowisko naturalne.

Prowadzone projekty z zakresu edukacji, certyfikacji systemów ciepłowniczych oraz promocji ciepła systemowego spotkały się z uznaniem Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Energii. Obie instytucje objęły honorowy patronat nad Programem Promocji Ciepła Systemowego.

– To istotny sygnał, wskazujący na to, że podjęta przez nas praca jest ważna, nie tylko w wymiarze biznesowym – mówi Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. – Dziś nikt nie ma wątpliwości, że edukacja, na wielu poziomach, jest kluczem do poprawy jakości życia w polskich miastach – dodaje.

Projekt edukacyjny, znany pod nazwą „Lekcji ciepła” realizowany jest w szkołach podstawowych, przy wsparciu lokalnych władz. Lekcje zawierają materiały dla klas 1-2 oraz 4-5. Dla najmłodszych opracowane zostały bajki o przygodach „Czerwonego Kapturka w mieście”, wydane w łącznym nakładzie ponad 120 tys. egzemplarzy. W starszych klasach proste eksperymenty i barwne ilustracje tłumaczą dzieciom, jak można mądrze korzystać z energii, skąd bierze się smog i jak mu zapobiegać.

Dzięki lekcjom ciepła kształtowane są świadome postawy przyszłych użytkowników ciepła. Na poziomie biznesowym edukacja realizowana jest dzięki projektowi certyfikatów redukcji emisji.

Przy współpracy z Instytutem Certyfikacji Emisji Budynków, dostawcy mogą wykazać, że ciepło systemowe jest znacznie bardziej przyjazne dla środowiska niż indywidualne piece węglowe. Redukcje najgroźniejszych zanieczyszczeń są kilkudziesięciokrotne (średnio 50 razy mniej pyłów zawieszonych i ponad 100 razy mniej benzo(a)pirenu).

Także budynki podłączone do systemu ciepłowniczego otrzymują certyfikat i znak „no smog” wskazujący na to, że nie produkują one zanieczyszczeń.

– Jest to ważna informacja zarówno dla mieszkańców, jak i lokalnych władz – mówi Szymczak. – Okazuje się, że mamy pod ręką rozwiązanie, które pozwala w znacznym stopniu ograniczać tzw. niską emisję – dodaje.

Dziś wiele polskich miast traktuje ciepło systemowe jako kierunek zmian, związanych z dbałością o jakość powietrza. Jest to możliwe dzięki zainicjowanej 10 lat temu wspólnej promocji ciepła systemowego. Dostawcy cyklicznie prowadzą także działania informujące mieszkańców miast o zaletach ciepła systemowego. Dzięki temu coraz więcej osób wie, że nie istnieje już „sezon grzewczy”, a z ciepła korzystać mogą zawsze, gdy tego potrzebują.

Jak pokazują wyniki badań (PBS/DGA 2018), konsumenci utożsamiają ciepło systemowe z komfortem (66 proc.), ekonomicznym sposobem ogrzewania (20 proc.) oraz ekologią (15 proc.).

Od dziesięciu lat ciepłownicy oprócz działań promocyjnych realizują, także pracę u podstaw, stając się nowoczesnymi firmami dbającymi o jakość obsługi klienta. Dzięki temu zyskują coraz większe zaufanie. Przed dekadą firmy działały jedynie lokalnie na własną rękę, ale miały spore trudności, by być dobrze zrozumianym i usłyszanym.

– Wspólne przedsięwzięcie tego typu nie było nigdy wcześniej realizowane w polskiej energetyce – mówi Jacek Szymczak, prezes IGCP. – Przykład naszej branży pokazuje, że wspólnymi siłami, systematyczną pracą i współpracą można osiągnąć znacznie więcej – dodaje.

Projekt wspólnej promocji ciepła systemowego realizowany jest przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Uczestniczą w nim firmy, które spełniają określone standardy technologiczne, ekologiczne i marketingowe. Dostawców ciepła systemowego można odnaleźć na stronie www.cieplosystemowe.pl.

Ciepłownictwo przyszłości

15-06-2020

Po 100 latach rozwoju ciepłownictwa w Polsce co drugie gospodarstwo domowe korzysta z ciepła systemowego. To bardzo dobry wskaźnik w skali Europy.

Po 100 latach rozwoju ciepłownictwa w Polsce co drugie gospodarstwo domowe korzysta z ciepła systemowego. To bardzo dobry wskaźnik w skali Europy. Jednak nie możemy poprzestawać na zadowoleniu tym stanem. Trzeba patrzeć w przyszłość i ustawicznie myśleć o rozwoju, szczególnie mając na uwadze środowisko naturalne i dynamiczny rozwój miast. W jakim kierunku będzie się rozwijać ciepłownictwo?

Czytaj dalej