Ciepłownicy z miastem wspólnie dla klimatu

20-10-2020

Wyobraź sobie… Miasto, w którym oddychasz czystym powietrzem. Do pracy jeździsz miejskim rowerem lub zeroemisyjnymi autobusami. Na spacer idziesz do zadbanego parku tuż za rogiem. Nie ma alarmów smogowych. Okna otwierasz, kiedy tylko masz na to ochotę.

Redukcji smogu sprzyja rozwój sieci ciepłowniczych. Z roku na rok ciepłownictwo w Polsce staje się coraz bardziej zielone: przedsiębiorstwa ciepłownicze modernizują swoje systemy, 2/3 ciepła systemowego powstaje w procesie kogeneracji. Dzięki temu spala się o 20 proc. mniej paliwa i emituje o 30 proc. mniej dwutlenku węgla. Dzięki efektywnym filtrom do atmosfery nie przedostaje się niemal w ogóle rakotwórczy benzo(a)piren oraz zabójczy tlenek węgla. W powietrzu jest też 35 razy mniej pyłów, które powodują choroby układu oddechowego i serca.

Przedsiębiorstwa ciepłownicze aktywnie działają z miastami, prowadząc wspólnie projekty prośrodowiskowe.

Edukację warto zacząć od początku. Dlatego już w 2013 roku dostawcy ciepła systemowego zainicjowali program ekologiczno-edukacyjny dla dzieci. Pierwszy taki w Polsce.

Czerwony Kapturek na Lekcji Ciepła

Projekt Lekcji Ciepła skierowany do uczniów klas I–III oraz IV–V szkół podstawowych, opowiada m.in. o roli, jaką ciepłownictwo systemowe odgrywa w walce o czystsze powietrze. Dotychczas wzięło w nim udział ponad 400 tys. dzieci.  

W bezpłatnym serwisie lekcjeciepla.pl można znaleźć książeczki i audiobooki czy kolorowanki dla dzieci, jak też plany lekcji i materiały edukacyjne dla nauczycieli. Do szkół trafiło do tej pory ponad 8, 2 tys. lekcyjnych scenariuszy. Zajęcia prowadzą zarówno nauczyciele, jak i sami ciepłownicy. To niezłe wyzwanie, by trudnymi tematami ogrzewania, smogu, śladu węglowego zainteresować małych uczestników! 

Lekcje Ciepła odbyły się już w 66 miastach, np. w Siedlcach w roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzono je w dwunastu szkołach dla 30 klas IV–V, dla około 750 uczniów. PEC każdej ze szkół przekazał po 5 książeczek z serii „Czerwony Kapturek w mieście” i zaprosił je do udziału w konkursie – nagrody przyznawano na podstawie dokumentacji fotograficznych z zajęć. Na koniec roku szkolnego w czerwcu szkoły zostały również wyróżnione dyplomami „Szkoła pełna ciepła”. 
Więcej o Lekcjach Ciepła przeczytasz w naszym artykule.

Wiemy, czym oddychamy

Czy jest dzisiaj smog? Takie pytanie zadajemy sobie często przed wyjściem z domu. Komunikatów o stanie powietrza słuchamy w dziennikach radiowych czy szukamy w sieci.

Te użyteczne informacje zawdzięczamy m.in. dostawcom ciepła systemowego. Czujniki Airly zainstalowane w miastach na bieżąco informują np. o stężeniu pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10, a także podają temperaturę, ciśnienie i wilgotność.

Wyniki pomiarów można znaleźć na stronie Airly oraz w bezpłatnej aplikacji Airly na smartfony.

Veolia Energia Łódź we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi zamontuje kolejne dwadzieścia czujników, na wskazanych przez miasto budynkach użyteczności publicznej oraz szkołach. Tym samym liczba czujników badających jakość powietrza, jakie dzięki współpracy z Veolią znalazły się na mapie Łodzi wzrośnie do czterdziestu.

W Siedlcach PEC sfinansował zakup i montaż piętnastu czujników – na czternastu przedszkolach oraz budynku PEC przy ul. 10 Lutego. Czym się w mieście oddycha, można sprawdzić również na stronie PEC.
Dodatkowo, do czternastu przedszkoli trafiły oczyszczacze powietrza, które mogą być uruchamiane, gdy zostanie przekroczona dopuszczalna norma zawartości w powietrzu pyłów PM2,5 i PM10.

Grudziądzu dzięki staraniom OPEC Grudziądz zainstalowano jedenaście czujników. Dane z odczytu są udostępniane także na serwisie OPEC

Podobnie w Ostrowie Wielkopolskim zamontowano jedenaście czujników, po jednym na każdym z osiedli. Większość znajduje się na placówkach oświatowych, ale także na Komendzie Powiatowej Policji czy siedzibie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego, który sfinansował ten zakup.

Również mieszkańcy Suwałk mogą na bieżąco monitorować jakość powietrza. We współpracy z Urzędem Miejskim PEC rozmieścił jedenaście czujników na przedszkolach, szkołach, bibliotece i szpitalu. 

Bytomiu Radzionkowie PEC w listopadzie 2019 roku uruchomiło alarm smogowy: informacje o stanie jakości powietrza można znaleźć na Facebooku oraz Instagramie, a także na stronie PEC.

Czysta jazda

– Za smog w dużych miastach odpowiadają w ogromnym stopniu samochody. To jeden z najważniejszych problemów XXI w. – mówił w lutym 2019 roku ówczesny prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, odnosząc się do badania zanieczyszczenia powietrza w Polsce.  

Jak zachęcić mieszkańców, by ograniczyli jazdę samochodami?

ECO SA wspólnie z Miastem Opole i Zakładem Komunalnym realizuje program, który promuje korzystanie z transportu publicznego przez uczniów. Dzieci i młodzież w Opolu otrzymują bezpłatne bilety – ulgowe, szkolne, miesięczne czy na okaziciela, uprawniające do przejazdu komunikacją miejską. Bilety finansuje ECO SA i Zakład Komunalny.

Do dojeżdżania rowerami do szkoły zachęcał uczniów LPEC w Lublinie. W maju 2019 roku w kampanii „Rowerowy Lublin” wzięło udział 41 szkół podstawowych, prawie 700 klas i 15 tysięcy uczniów! Akcja promowała zdrowy tryb życia, codzienną aktywność fizyczną, a także ochronę środowiska przez wybór przyjaznego dla otoczenia środka transportu.

Zabawa trwała dwa tygodnie. Rywalizowali ze sobą uczniowie, klasy i szkoły. Cztery najbardziej rowerowe szkoły wygrały parkingi rowerowe, ufundowane przez LPEC S.A, najbardziej aktywne klasy – grupowe wyjścia do obiektów sportowych i instytucji kulturalnych, a najaktywniejsi uczniowie i uczennice – nagrody indywidualne.

 Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o. jest w Siedlcach operatorem systemu wypożyczania samochodów elektrycznych. W ramach usługi 4Mobility udostępnia elektryczne Nissany Leaf – auta najnowszej generacji z baterią o pojemności 40 kW zapewniającą zasięg do 300 km. Siedlce są najmniejszym polskim miastem z własnym carsharingiem, do tego w pełni elektrycznym.

Pojazdy elektryczne mają przywilej korzystania w Łodzi z miejskich buspasów. To jedyne takie miasto w Polsce. Łódzką elektromobilność wspiera Veolia Energia Łódź, która we wrześniu przekazała na rok miejskim urzędnikom dziesięć rowerów elektrycznych: pięć trafiło do Zarządu Zieleni Miejskiej, pięć kolejnych – do Zarządu Dróg i Transportu.

Kolejny etap współpracy z Miastem Łódź w ramach rozwoju elektromobilności to partnerstwo branżowe Veolii w projekcie badawczym ELAB – Miasto Czystego Transportu prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Jego celem jest sprawdzenie, czy użytkowanie pojazdów elektrycznych w miastach może być przyjazne dla środowiska i efektywne ekonomicznie w porównaniu z pojazdami z silnikami spalinowymi.

Pojazdy elektryczne są kluczowe dla pozbycia się z obszarów miejskich źródła smogu, jakim jest m.in. transport oparty na paliwach naftowych. Veolia podchodzi jednak do sprawy w sposób kompleksowy, bo aby elektromobilność była naprawdę ekologiczna, napędzająca ją energia również musi pochodzić z zielonych źródeł. Aktywny udział w kreowaniu rynku elektromobilności w Polsce jest jednym z kierunków strategicznych dla Veolii – mówi Sławomir Jankowski, członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju Veolia Energia Łódź.

I cóż, że poza siecią…

Dostawcy ciepła systemowego aktywnie wspierają polskie miasta w transformacji energetycznej, polegającej na eliminowaniu źródeł niskiej emisji. Także wtedy, gdy trzeba wdrożyć nieoczywiste rozwiązania, jak MPEC w Krakowie, które zastosowało powietrzną pompę ciepła o mocy 20 kW wraz z instalacją fotowoltaiczną o mocy 6 kWp do wytwarzania ciepłej wody w budynku wielorodzinnym, znajdującym się poza zasięgiem sieci ciepłowniczej.

Instalację ciepłej wody opomiarowano, montując licznik energii cieplnej, liczniki energii elektrycznej i przepływomierze. Dane z urządzeń wpięto do systemu monitoringu typu SCADA w MPEC. Dzięki temu widoczne jest online, ile energii zużywa pompa ciepła i czy energia brana jest z sieci elektrycznej, czy z instalacji fotowoltaicznej.

Sezon na ciepłe kaloryfery

16-10-2020

Aby się cieszyć ciepłem bez przykrych niespodzianek, sprawdźmy, czy nasz system jest dobrze przygotowany do zimy.

Kiedy w Polsce zaczyna się sezon grzewczy? To zależy od nas, temperatury na zewnątrz i, gdy mieszkamy w domu wielorodzinnym, zarządcy lub administratora.

Czytaj dalej