Certyfikat na bezemisyjność

15-06-2020

Po czym można poznać, że budynek ogrzewany jest w sposób, który ogranicza emisję do środowiska naturalnego szkodliwych substancji? Po tabliczce „NO SMOG”. Potwierdza ona przyznanie budynkowi certyfikatu „PreQurs”.

Budynki posiadające certyfikat nie emitują szkodliwych zanieczyszczeń.

Oznakowanie może być trojakiego rodzaju. Znak „LOW SMOG” na niebieskim polu informuje, że ten budynek emituje mało substancji szkodliwych do powietrza. Znak „NO SMOG” na niebieskim polu informuje, że ten budynek nie emituje lub emituje pomijalnie mało substancji szkodliwych do powietrza, co oznacza, że zasilany jest przez kocioł gazowy/olejowy lub ciepło systemowe. Przy czym roczny udział bezemisyjnej energii OZE wynosi poniżej 19 proc. I znak „NO SMOG” na zielono-niebieskim polu informuje, że ten budynek nie emituje lub emituje pomijalnie mało substancji szkodliwych do powietrza. Jego przyznanie uzależnione jest od stopnia odzyskania i wykorzystania ciepła odpadowego o odpowiedniej jakości z różnych procesów, np. przemysłowych.

– Opracowany system weryfikacji, narzędzia oceny oraz oznakowanie pozwalają na jasną i przejrzystą informację mieszkańców miasta o wpływie ciepła systemowego na jakość powietrza, co jest bardzo istotne w kontekście walki z powszechnym w Polsce zjawiskiem smogu – wyjaśnia dr inż. Adolf Mirowski, autor systemu PreQuers.

Certyfikat Redukcji Niskiej Emisji „PreQurs” wydaje krakowski Instytut Certyfikacji Emisji Budynków. Zaświadcza on o tym, że dostarczane do danego budynku ciepło systemowe jest nierozerwalnie związane z ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do powietrza. Dzięki stosowanym w procesie produkcji ciepła technologiom na bezpiecznej wysokości uwalnianych jest znacznie mniej pyłów zawieszonych oraz benzo(a)pirenu, w porównaniu do indywidualnego ogrzewania kotłem węglowym.

Celem tego systemu certyfikacji jest oparcie się na znanych i rzeczywistych wskaźnikach emisji szkodliwych zanieczyszczeń, pochodzących ze spalania różnych paliw. W Polsce najczęściej porównuje się budynek oceniany do budynku referencyjnego wyposażonego w kotłownię węglową. W krajach, gdzie węgiel nie jest już praktycznie od wielu lat używany budynek oceniany porównuje się do budynku referencyjnego wyposażonego w kotłownię na lekki olej opałowy.

Pod kloszem

Istota metodologii, na podstawie której przyznawane są certyfikaty, polega na tym, że budynek oceniany pod względem niskiej i ogólnej emisji w przenośni „przykrywa się kloszem” i określa się masę zanieczyszczeń, która zostanie wytworzona w ciągu roku przy produkcji ciepła na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Wynik otrzymany w rocznym bilansie budynku porównuje się do masy zanieczyszczeń jaka zostałaby wytworzona przez budynek referencyjny (znajdujący się również pod kloszem) wyposażony w kotłownię węglową lub olejową. Na tej podstawie oceniany jest budynek i jego źródło energii elektrycznej lub energii elektrycznej i ciepła, tj. o ile procent (stopień redukcji S) lub ile razy (krotność redukcji K) mniej lub więcej wyemitował on zanieczyszczeń do powietrza w ciągu roku w porównaniu do budynku referencyjnego.

Jeden z certyfikatów dotyczy niskiej emisji, w którym oceniana jest całkowita emisja pyłów zawieszonych (TSP) oraz benzo(a) pirenu (B(a)P). Oceniana jest także emisja dwutlenku węgla, który jest gazem cieplarnianym. Drugi z certyfikatów, dotyczący ogólnej emisji, zawiera ocenę całkowitej emisji pyłu zawieszonego (TSP) i benzo(a)pirenu (B(a)P).

Dodatkowo oceniana jest także emisja dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz tlenku węgla. Certyfikaty PreQurs występują zatem parami. Na tej podstawie przyznaje się klasy i znaki jakości budynków ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Jeśli budynek referencyjny pod niskim kloszem wyemitował np. 100 kg pyłu zawieszonego TSP, a budynek oceniany 2 kg, to wynik dzielenia 100/2 = 50 informuje nas, że w zakresie niskiej emisji oceniany budynek – jeżeli chodzi o pyły zawieszone – jest 50 razy „lepszy” od analogicznego budynku z kotłownią węglową.

Wynik dzielenia, tzw. krotność redukcji, decyduje o przyznaniu odpowiedniej klasy dla sposobu jego ogrzewania. Ten system pozwala na jasne i przejrzyste informowanie odbiorców ciepła systemowego o jego pozytywnym wpływie na jakość powietrza, w kontekście walki z powszechnym w Polsce zjawiskiem smogu.

Metodologia oceny sposobów ogrzewania budynków oraz podane wyniki zostały opracowane w ICEB (Instytucie Certyfikacji Emisji Budynków) w Krakowie. Jest to pierwsza i jedyna tego typu metoda oceny na świecie.

Wiemy, z czego składa się cena ciepła

15-06-2020

Wzrosną ceny ciepła dla odbiorców końcowych. Dostawcy składają wnioski o wyższe taryfy. Przyczyn jest kilka, ale głównie jedna.

Wzrosną ceny ciepła dla odbiorców końcowych. Dostawcy składają wnioski o wyższe taryfy. Przyczyn jest kilka, ale głównie jedna.

Czytaj dalej