„Peer learning”, czyli jak ciekawie i skutecznie uczyć o smogu

15-06-2020

Parafrazując słowa Alexandra Fleminga, Newton spostrzegł spadające jabłko, James Watt zaobserwował, jak kipi woda w kociołku, Roentgenowi zmętniała klisza, a uczniowie kutnowskich szkół zamknęli smog w słoiku… Po co? Bo ważne odkrycia zaczynają się od drobnych obserwacji, a wielkie zmiany od małych kroków.

1 tys. uczniów szkół podstawowych wzięło udział w projekcie ECOlogiczny Dąbrowszczak

Co to jest smog i jak powstaje, dowiedzieli się uczestnicy nowatorskiego projektu edukacyjno-ekologicznego w Kutnie. W ślad za ogólnopolskim projektem Lekcji Ciepła, „smogowi edukatorzy” sięgają po coraz to efektywniejsze metody budowania świadomości ekologicznej. Ważne, żeby skutecznie przeciwdziałać temu niebezpiecznemu zjawisku.

Relacje z rówieśnikami mają istotne znaczenie dla kształtowania postaw i nawyków młodych ludzi, także tych środowiskowych. Z tego powodu nie zawsze najlepszym nauczycielem jest osoba dorosła dysponująca większą wiedzą i doświadczeniem życiowym. Często młodzi ludzie chętniej przyjmują informacje od swoich rówieśników niż od dorosłych, bo silniej identyfikują się z osobami w swoim wieku, podobnie rozumiejącymi otoczenie, a uzyskane informacje wydają im się bardziej wiarygodne. Jeśli dodatkowo mają możliwość doświadczalnego potwierdzenia zdobytej wiedzy, nauka może przynieść efekty, których standardowa praca z młodzieżą nie jest w stanie zapewnić.

Zgodnie z tym założeniem firma ECO Kutno opracowała projekt edukacyjno-ekologiczny „ECOlogiczny Dąbrowszczak”, adresowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. W rezultacie około 1 tys. uczniów kutnowskich szkół poszerzyło wiedzę nt. smogu podczas specjalnie przygotowanych przez ECO Kutno i licealną młodzież warsztatów.

Zajęcia odbywały się na podstawie opracowanych przez pomysłodawców materiałów i doświadczenia, natomiast prowadzone były przez młodzieżowe zespoły trenerskie wyłonione spośród uczniów „Dąbrowszczaka”.

Innowacyjne w swojej formule warsztaty miały na celu pogłębienie wiedzy ekologicznej przekazywanej w szkołach o zagadnienia związane z aktualnie istotnymi tematami, jak zanieczyszczenie powietrza, smog, niska emisja czy źródła ciepła i efektywność energetyczna.

Laureaci quizu wiedzy o smogu

– Projekt „ECOlogiczny Dąbrowszczak” to przedsięwzięcie, które dało mi możliwość zdobycia wiedzy nt. smogu. Dowiedziałam się, że smog można zamknąć w słoiku, co było dla mnie totalnym szokiem! Samo prowadzenie zajęć dla nieco młodszych kolegów uświadomiło mi, że problem smogu jest bardzo ważny i może być w ciekawy sposób przekazany, aby młodsi uczniowie mogli zacząć wpływać na swoje najbliższe środowisko – podsumowuje korzyści płynące z rówieśniczej współpracy uczennica „Dąbrowszczaka”, a jednocześnie jedna z młodzieżowych edukatorek Julia Czekalska. – O smogu, według mnie, nie mówi się dużo w formie przystępnej dla uczniów. Mówi się o naukowych badaniach i o tym, że smog jest, a większość z nas nie zdawała sobie sprawy, że to tak naprawdę pył, który wdychamy, który się w nas osadza. Mam nadzieję i wierzę w to, że po realizacji zajęć świadomość młodzieży w zakresie edukacji smogowej wzrosła i powietrze w Kutnie zmienia się na lepsze.

Peer to learning

nauczanie rówieśnicze; metoda nauczania polegająca na dzieleniu się wiedzą w gronie osób o podobnym wieku i poziomie doświadczenia

Warsztaty poprzedzone zostały lekcją wprowadzającą do zagadnień smogu i niskiej emisji, którą za pośrednictwem Internetu i platformy YouTube poprowadził na żywo ekspert od smogu, dr inż. Adolf Mirowski z Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków. Interesujący wykład połączony z praktycznymi przykładami i doświadczeniami przybliżył słuchaczom ważne zagadnienia dotyczące zanieczyszczeń powietrza. Internetowa forma realizacji projektu umożliwiła uczestnictwo nieograniczonej liczby odbiorców zainteresowanych kwestią zanieczyszczenia atmosfery.

Efektywność podjętych działań sprawdzono końcowym „Quizem wiedzy o smogu”, w którym główną wygraną, oprócz zdobytej wiedzy, jest świadoma ekologicznie młodzież i czystsze powietrze w Kutnie, wolne od zanieczyszczeń zamkniętych w „słoiku”.

Plastikowe, cenne przetwory

15-06-2020

Precious Plastic (tłum. cenny plastik) to działający od 2013 roku projekt, który zna się dobrze na plastikowych „przetworach”. Formy użytkowe wykonywane są przez uczestników projektu z przetworzonego plastiku.

Precious Plastic (tłum. cenny plastik) to działający od 2013 roku projekt, który zna się dobrze na plastikowych „przetworach”. Formy użytkowe wykonywane są przez uczestników projektu z przetworzonego plastiku. Misją przedsięwzięcia jest nauczanie na temat możliwości recyklingu i ponownego wykorzystania plastiku, przez poddanie go ponownej obróbce termicznej.

Czytaj dalej