Internet rzeczy w ciepłownictwie systemowym

15-06-2020

To jedna z najszybciej rozwijających się sfer internetu. Szacuje się, że rokrocznie wartość Internet of Thing na świecie wzrasta o kilkanaście procent. W Polsce jego wartość w tym roku może zostać podwojona w porównaniu z poprzednim rokiem. Jak wykorzystują IoT firmy ciepłownicze w Polsce? Wskazujemy kilka przykładów.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o. wdrożyło i rozwija dwukierunkową łączność z wykorzystaniem technologii internetu rzeczy, opartą na aplikacji Webowej produkcji Aiut Gliwice. Ma ona na celu wspieranie decyzji i nadzoru pracy węzłów cieplnych w czasie rzeczywistym. System pozyskiwania i analizowania danych telemetrycznych w PEC Gliwice pozwala co 600 sekund przekazywać dane telemetryczne z układów pomiarowo rozliczeniowych, jak i parametrów wielkości fizycznych pracy regulatora do centralnego systemu nadzorczego, w którym przy udziale przygotowanych skryptów obliczeniowych i z wykorzystaniem zdefiniowanych KPI prowadzony jest ruch dystrybucji ciepła. Dzięki stosownym informacjom zwrotnym o procesie podnosi się niezawodność i efektywność firmy na zupełnie inny poziom kontrolingu.

Świdnica

Niedawno wyremontowana dyspozytornia z wielkimi monitorami na ścianie – to serce Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o. Tu po kablu i internetem dochodzą najważniejsze informacje o pracy systemu ciepłowniczego, tu są analizowane i przetwarzane na dyspozycje dla poszczególnych jego elementów. Przede wszystkim analizowane są informacje z węzłów ciepłowniczych. Wszystkie wyposażone są w automatykę pogodową, a dzięki specjalnym modułom zwrotnie poprzez internet dostarczają danych o temperaturze zasilania i powrotu, i natężeniu przepływu wody. To z jednej strony pozwala na precyzyjne i szybkie zmiany ustawienia parametrów pracy kotłów i pomp, z drugiej – daje dokładne dane do rozliczenia klientów spółki. Aby uzyskać szybką informację o ewentualnych awariach, część węzłów wyposażono w czujniki ciśnienia, które przesyłają na bieżąco informacje do komputera sterującego. System komputerowy analizuje i nadzoruje pracę pomp i kotłów oraz parametry sieci nieprzerwanie. Osoby uprawnione mają do niego dostęp zdalny: z dowolnego komputera albo smartfona w dowolnym punkcie świata można poprzez internet wejść do systemu, sprawdzić parametry pracy i ewentualnie je modyfikować.

IoT

W tłumaczeniu na polski to internet rzeczy lub internet przedmiotów. Faktycznie jest to internet danych, ale danych o rzeczach, czyli przedmiotach, a wśród nich np. urządzeniach i instalacjach grzewczych.

Bełchatów

W celu zaspokojenia rosnących oczekiwań odbiorców i podniesienia jakości dostarczanego ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie realizuje zadania związane z automatyzacją i informatyzacją. Wiąże się to z rozbudową systemu telemetrii węzłów cieplnych, zdalnego monitorowania systemów alarmowych sieci preizolowanych oraz zdalnego odczytu liczników ciepła. Efektem będzie uzyskanie możliwości ciągłego monitorowania parametrów dostarczanego ciepła i natychmiastowe reagowanie w przypadku niedotrzymania standardów jakościowych oraz znaczne ograniczenie strat ciepła. Nowoczesne rozwiązania w węzłach skutkują zmniejszeniem zapotrzebowania w ciepło, przy zachowaniu oczekiwanego przez klienta komfortu cieplnego.

Łódź

Podstawowym celem stawianym przed technologią IoT jest tworzenie inteligentnych przestrzeni, przede wszystkim w miastach, co umożliwi optymalizację eksploatacji infrastruktury miejskiej, w tym sieci ciepłowniczych. Zastosowanie internetu rzeczy w ciepłowniczych urządzeniach pomiarowych pozwala gromadzić, monitorować i przetwarzać dane za pośrednictwem Internetu co jednoznacznie wpływa na efektywność obsługi szeroko rozumianej dostawy ciepła systemowego do klienta. Pierwsze testy technologii w łódzkiej Veolii rozpoczęły się w 2017 roku. Pilotaż obejmował 10 modułów telemetrycznych współpracujących z licznikami ciepła. Po pozytywnych wynikach testów nastąpiło wdrożenie modułów telemetrycznych na większą skalę. Było to 200 szt. modułów montowanych wewnątrz liczników ciepła. Następny etap to montaż ponad 2000 tego typu urządzeń. Pierwsze sukcesy jakie osiągnięto to odczyt danych z węzłów cieplnych, w których do tej pory nie było to możliwe, oraz dwukrotne zwiększenie szybkości montażu modułów przez brygady eksploatacyjne. Zaletami modułów telemetrycznych wykonanych w technologii NB-IoT są także: bardzo dobry zasięg, szybki montaż, łatwa obsługa, niskie zużycie energii, długi czas pracy na baterii i pewność przesyłu danych.

Jedzenie. Co nas chłodzi, a co grzeje?

15-06-2020

Chińczycy podzielili wszelkie pokarmy na pięć grup. Po dwóch skrajnych stronach są produkty wyziębiające organizm i te, które rozgrzewają.

Chińczycy podzielili wszelkie pokarmy na pięć grup. Po dwóch skrajnych stronach są produkty wyziębiające organizm i te, które rozgrzewają. Zdaniem medyków z Kraju Środka, by zachować zdrowie należy dobierać pokarmy stosownie do klimatu, w którym się żyje.

Czytaj dalej