Środowisko

W przyrodzie wszystkie elementy są ze sobą połączone i działania ludzi nie zostają bez wpływu na naturę. Natura także potrafi wpływać na ekosystem, samodzielnie się regulując.

Zimą smog dusi Polskę

Niska emisja, czyli spaliny z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych, są główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest. Istotną rolę w walce ze smogiem odgrywa ciepło systemowe

Ciepło, gorąco, upał

Globalne ocieplenie nie spowalnia. Z roku na rok bijemy kolejne rekordy temperatur. Według naukowców, w tym roku też nie będzie inaczej.